Klik op deze
knop
om naar
de Podcast
te gaan

Klik op deze
knop
om naar
de Video’s
te gaan

Klik op deze
knop om naar
De Nieuwsbrief
te gaan

Klik op deze knop
om naar
de Tijdlijn
te gaan

Het is sowieso een mooie alliteratie maar het duurde bij mij ook even
voordat ik deze zware woorden durfde te gebruiken.

Inmiddels durf ik deze met een gerust hart uit te spreken.
Vorm vooral een eigen mening
na het beluisteren van mijn Podcasts,
bekijken van mijn Verhelderende Video’s en
het lezen van mijn uiteindelijke boek!

Ik ben in Schagen beland door de liefde en ben al snel ook van deze prachtige stad gaan houden. In beide gevallen niet heel lastig overigens, integendeel!

Mijn verbazing was dan ook groot toen ik eind 2020 in onze lokale krant ontwikkelingen las over de nieuw te bouwen wijk Muggenburg Zuid. Deze wijk is al opgenomen in een bestemmingsplan uit 1978, ruim voldoende tijd om aan de randvoorwaarde, waaronder natuurlijk ontsluitingswegen, te voldoen zou je denken. In 2011 neemt de Raad de ‘structuurvisie 2025’ aan waarin een aantal belangrijke voorwaarden beschreven staan, niet alleen in voorbereiding op genoemde nieuwe wijk maar voor de gehele stad Schagen!

De eerste boodschap vanuit de lokale politiek had dan ook niet moeten zijn ‘we gaan bouwen, bouwen, bouwen en Muggenburg Zuid ontsluiten via de Bonkelaarsdijk en de Verzetlaan’ maar:
‘we gaan, eindelijk, beginnen met het realiseren van de Zuidelijke Omleiding!’. Hoe dit zo gelopen is en wat de rol van de projectontwikkelaar BPD en de toenmalige wethouder daarin was wordt trouwens uitgelegd in een apart hoofdstuk in mijn boek maar daarover later meer.

Zuiderweg

Liefde maakt blind maar zoals iedere stad heeft ook Schagen  verbeterpunten. Iedereen kent de ervaring lang stil te staan bij de spoorwegovergang op de Zuiderweg. Voordat de file stil staat aan de westkant passeren auto’s om nog stel links af te slaan de Spoorlaan in. Hierbij wordt geen rekening gehouden met ‘overstekers’ en fietsers en scooters die juist vanuit die Spoorlaan ook weer snel proberen over te steken omdat nu juist de spoorbomen gesloten zijn. Ga daar op een druk moment een half uurtje kijken en tel de bijna ongelukken.

 


En dat voor een (Zuider-)weg die volgens de Structuurvisie 2025 (in februari 2011 aangenomen door de Raad van de Gemeente Schagen) verkeersluw had moeten zijn.

Oversteken vanuit/richting de wijk Muggenburg vanaf/naar het station is op drukke momenten onmogelijk.
Door genoemde drukte gecombineerd met de onoverzichtelijke situatie regelmatig levensgevaarlijk!
Nieuwe kruispunten met een vluchtheuvel gaan het oversteken zelf veiliger maken maar de verkeersdrukte neemt daardoor natuurlijk niet af.

Zuiderweg

De Zuidelijke Omleiding, die de N241 en N245 inmiddels had moeten verbinden en Muggenburg Zuid had moeten ontsluiten, zou er ook voor zorgen dat de Zuiderweg verkeersluw wordt. Deze belangrijke weg voor de stad Schagen wordt nota bene in 2011 al omschreven als ’te druk’ in genoemde Structuurvisie 2025.

Dit was dus ook nog eens ruim voordat  de verkeersdruk (meer auto’s per huishouden, groei autogebruik, explosieve groei verkeersbewegingen door  bezorgdiensten) gegroeid is. Daarnaast werd, als je dit in verhouding tot 2011 beschouwd ‘kort geleden’, door de Gemeente Schagen het besluit genomen ook nog eens 2 nieuwbouwprojecten te realiseren die bijna opgeleverd worden. Het Coöperatiehotel (44 huishoudens) en project De Veldwachter (124 huishoudens). Beide worden ontsloten worden via diezelfde Zuiderweg. De Gemeente Schagen noemt Project De Veldwachter, terecht, een wijk. Naast de wijk Muggenburg, bijna 800 huizen, dus nog een wijk met als enige ontsluiting de Zuiderweg.

Een ander belangrijk verbeterpunt is, het gebrek aan, burgerparticipatie. Hier had ik een apart boek over kunnen schrijven als ik alle voorbeelden van de afgelopen jaren moet opnemen. Op dit dossier is het, nadat de bewoners van de Bonkelaarsdijk in de gordijnen gejaagd waren door bovengenoemd artikel, daarna de beurt aan de bewoners van de wijk Muggenburg. Dit leidde tot de actiegroep ‘Muggenburg in Verzet’ die meer dan 700 handtekeningen ophaalde om te voorkomen dat de enige ontsluitingsweg van deze wijk, toepasselijk ‘de Verzetlaan’, gebruikt zou worden als ontsluiting van Muggenburg Zuid. In eerste instantie wordt de mededeling dat Muggenburg Zuid een ontsluiting krijgt op de provinciale weg N245 gevierd als een overwinning totdat doordringt dat ook die N245 uitkomt op ……………………. de Zuiderweg.

Bij de bouw van de wijk Muggenburg wordt deze Stedenbouwkundige blunder al vanaf 1985 geaccepteerd maar in het geval van een ‘ramp’ kan dit rampzalige gevolgen hebben. Inmiddels is dit voor de wijk De Veldwachter en het Coöperatiehotel (in totaal 168 nieuwe huishoudens met 1 ontsluitingsweg via, ook weer, de genoemde Zuiderweg !!??, dus al een feit. Nu wordt dit ook voorgesteld voor max. 750 te bouwen huizen in de wijk Muggenburg Zuid. In dat geval komt deze enige ontsluitingsweg ook nog eens uit op een provinciale weg! Het NHD meldt dat de Provincie Noord Holland zelfs al akkoord is. Laat dit even op je inwerken en besef dat dit zich allemaal op een oppervlakte van een (1!!) vierkante kilometers afspeelt.

De Raad van de Gemeente Schagen zit erbij en kijkt ernaar.

Mijn verbazing verandert in verbijstering als, in antwoorden op WOB en later WOO verzoeken van mijn kant, blijkt dat de Gemeente Schagen helemaal niets gedaan heeft met de structuurvisie 2025 die begin 2011 door de Raad is aangenomen. Er is voor 2021 nooit contact geweest met de Provincie Noord Holland wat blijkt uit antwoorden op WOB- en WOO Verzoeken van mijn kant. Zowel aan de Provincie als de Gemeente.

Tot op de dag van vandaag (ik schrijf dit eind 2023) is het niet duidelijk wat de rol van de Bonkelaarsdijk gaat worden. Het is voor iedereen wel duidelijk dat deze weg niet meer dan de huidige verkeersdruk aan kan.Kort geleden is bekend gemaakt dat een akkoord is bereikt met de Provincie over de aansluiting op de N245 wat dus weer gevolgen heeft voor de verkeersdruk op de Zuiderweg.  Deze belangrijke weg in Schagen, waarop genoemde Verzetlaan als enige ontsluiting van de wijk Muggenburg uitkomt, zou inmiddels (vanuit de eerder genoemde structuurvisie 2025) verkeersluw moeten zijn. Door deze ontwikkelingen, en genoemde bijna gerealiseerde, bouwprojecten wordt deze belangrijke verbindingsweg alleen maar drukker wat verstrekkende gevolgen heeft voor de leefbaarheid en veiligheid in Schagen.

Ontwikkelvisie 2040

De lokale politiek heeft inmiddels de ‘Ontwikkelvisie 2040’ opgesteld alsof er verder niets aan de hand is.
Inwoners mogen daar een zogenaamde ‘zienswijze’ op dienen maar ook dit gehele proces hangt van knulligheid aan elkaar;  de juiste documenten zijn niet beschikbaar op de website van de Gemeente, communicatie over de informatie avond wordt niet verspreid, op deze avond wordt andere informatie gedeeld dan in eerdere communicatie gedeeld is en ga zo nog maar even door. Op genoemde avond wordt besloten dat de deadline, gesteld voor het indienen van een Zienswijze, te verlengen.

Niet alleen door de foutieve informatie de gedeeld is maar ook omdat meerdere mensen die, ondanks het ontbreken van duidelijke uitnodigingen, wel aanwezig zijn niet eens weten dat deze mogelijkheid geboden wordt. Persoonlijke observatie is dat de mensen die aanwezig waren elkaar geïnformeerd hebben omdat zij, meestal vanuit bovenstaande probleemstelling, de voorliggende uitdagingen onderkennen.

 

De Ontwikkelvisie 2040 is echter bedoeld voor alle inwoners van de Gemeente en was een prachtige mogelijkheid om eindelijk het hete hangijzer Burgerparticipatie een keer goed op te pakken.

De mensen die een Zienswijze indienen (in totaal worden er 13 ingediend) krijgen een bericht dat deze pas in 2024 beantwoord gaan worden.

In dit boek onderzoek ik, ondersteund door onderstaande podcast waarin ik verwijs naar verhelderende video’s per aflevering, hoe dit zo heeft kunnen lopen. Ik ga in op de rol van de lokale politiek, de lokale pers maar reflecteer ook op mijn eigen rol als ‘betrokken burger’.

Zo ben ik direct na genoemd artikel begonnen met een tijdlijn in vorm van een lineaire mindmap, zie onderstaande link.
Doel was een dossier op te bouwen en daarbij overzicht te scheppen wat mij niet gelukt is.
De lange documenten ben ik gaan delen met een steeds grotere groep stakeholders waarbij de e-mails ook te veel tekst bevatten.
ik hoor, terecht, van veel mensen dat het teveel informatie is waardoor ik inmiddels dus voor genoemde Podcast en verhelderende video’s heb gekozen.

Dit is dus een andere weergave van dezelfde informatie en voor mij de eerste keer dat ik dit op deze manier doe.
Uiteindelijk een leerzame ontwikkeling waarbij het mij wel enkele maanden, beschikbare, tijd en energie heeft gekocht dit in te richten.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 totaal verschillende dingen maar als ik er met mijn boek, en in eerste instantie de podcast en video’s,
voor kan zorgen dat de lezer, luisteraar, kijker dezelfde ervaring bereikt ben ik tevreden.

Uiteindelijke doel is alle inwoners van Schagen te informeren waaronder dus ook onze lokale politici die natuurlijk ook veel tijd en energie in onze prachtige stad steken waarvoor dank en hulde!

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe podcasts, video’s en verdere ontwikkelingen schrijf je dan via onderstaande link in op de nieuwsbrief!

Podcast

Klik op bovenstaande afbeelding 

om naar de Podcast te gaan

Video's

Klik op bovenstaande afbeelding 

om naar de Video’s te gaan

Nieuwsbrief

Klik op bovenstaande afbeelding om je te
abonneren op de
De Nieuwsbrief

Tijdlijn

Klik op bovenstaande afbeelding 

om naar de Tijdlijn te gaan

Titel:                 De Schande van Schagen
Auteur:            Ronald van de Buld
ISBN/EAN:       978-90-833865-0-8

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
om op de
hoogte te blijven van de status!