Mijn WOB en WOO Verzoekeincl.
Ant
woord Gemeente Schagen


Op deze pagina de WOB- en WOO Verzoeken van mijn kant
incl. het antwoord vanuit de Gemeente Schagen

Vorm vooral jouw eigen oordeel of jij dit een schande vindt,
mijn mening is inmiddels duidelijk.

19 januari 2022 heb ik onderstaande 3 WOB-verzoeken ingediend bij de Gemeente Schagen.

2 Augustus 2022 heb ik onderstaand antwoord ontvangen.

Ik heb eerder op dit dossier een soort overtreffende trap gebruikt van verbazing, verbijstering enz.

Deze feiten slaan echter alles!!

Op 22 februari 2011 is de ‘Structuurvisie 2025’ vastgesteld in de raad.
Hier is heel veel tijd, energie en uiteindelijk geld in geïnvesteerd.
Niet alleen door ambtenaren maar ook door inwoners die meegewerkt hebben aan deze plannen.

Ondanks de, hieronder gevoegde, 97 pagina’s die ik heb ontvangen in antwoord op mijn, tevens gevoegde, 3 WOB-Verzoeken kan ik niet anders dan constateren dat er HELEMAAL NIETS gebeurd is met de inhoud van genoemde Structuurvisie 2025.

Mijn duidelijke vragen (kijk vooral naar de WOB-verzoeken zelf) worden niet beantwoord laat staan onderbouwd met voorbeelden als besluiten, dossiers, concrete stappen, voorstellen enz. maar vooral resultaten:

Een verkeersluwe/veilige Zuiderweg, een Zuidelijke Omleiding, tijdig overleg met de Provincie Noord-Holland v.w.b. te nieuw te bouwen wijk (waar die dan ook komt),

Het hele feit, eerder benoemt, dat BPD er alles aan gedaan heeft direct na het afronden Nes-Noord door te kunnen ‘bouwen, bouwen, bouwen’ in de Gemeente Schagen mag daarbij ook niet onbenoemd blijven.
Natuurlijk kun je niet alle doelen die je stelt in een toekomstvisie behalen maar dan kom je in ieder geval met een terugkoppeling waarom dit niet gebeurd is.

De toekomstvisie zelf had regelmatig op de agenda moeten staan waarbij de voortgang/status bewaakt wordt waarbij inwoners natuurlijk ook regelmatig gevraagd worden om input te leveren en zich daardoor gehoord voelen.
(Het begrip ‘Burgerparticipatie’ durf ik daarbij niet in de mond te nemen).

De kosten van deze gehele exercitie (opstellen van de Structuurvisie 2025) heb ik niet kunnen achterhalen ondanks enkele verzoeken richting de Gemeenten. Vreemd dat niemand die vanuit een (positief bedoeld!) intrinsieke motivatie besluit ‘in de lokale politiek te stappen’ zelf ook niet kijkt welke richtinggevende documenten er leidend zijn.
Misie van iedere Gemeente vanuit deze visie is sowieso niet ze heel ingewikkeld lijkt mij.
Documenten die de komende jaren strategisch / sturend zijn voor de organisatie (in dit geval onze Gemeente) moeten simpelweg iedere vergadering op de agenda staan.

De Raadsvergadering is iedere 6 weken, daarnaast zijn er heel veel verschillende overlegvormen die, als dit al ’te veel zou zijn’ voor de agenda geschikt voor zijn. Het zou mooi zijn als iemand kan uitrekenen hoeveel uur er vanaf februari 2011 ‘vergadert is’ zonder dat deze Structuurvisie 2025 is meegenomen. Hilarisch en direct ook weer triest.

Ik benoem dit inmiddels als ‘de Schande van Schagen’
(Kijk vooral op mijn tijdslijn voor verdere onderbouwing).

Daarbij baseer ik mij dan alleen nog op de dossiers ‘Muggenburg Zuid’, ‘Zuidelijke Omleiding’ en ‘Zuiderweg’.

Ik kan mij voorstellen dat er veel meer dossiers zijn waarover voorstellen zijn gedaan in de Structuurvisie 2025 maar waar dus ook nooit iets mee gebeurd is.

Eenieder die hier in deze periode, vanaf 2011, medeverantwoordelijk is geweest voor het bewaken van deze Toekomstvisie (college, gemeenteraad, griffie enz.) en zich niet schaamt voor deze gang van zaken is in mijn ogen niet geschikt voor deze rol.

Hier zitten natuurlijk ook simpelweg goed betaalde banen bij binnen een Gemeentelijke Organisatie waar ik het dagelijks bestuur (College van Burgemeester en Wethouders) natuurlijk in mee neem.

Als ik dit schrijf is het 2022 en is de ‘Omgevingsvisie 2040’ opgesteld.
Het is te makkelijk nu te zeggen ‘laten wij leren van onze fouten en dat dan wel goed doen’.

Als nu niet ingegrepen wordt zitten alle inwoners straks met de ellende die ik hier niet nogmaals ga herhalen.

Sluit ik af met de vraag die ik eerder in de mail heb gesteld en later in de 4e aflevering van de Podcast:

‘Ken of ben jij iemand die vanaf februari 2011 in het College van B&W dan wel de Gemeenteraad
van de Gemeente Schagen heeft gezeten
dan wel daar nog steeds daar onderdeel van uitmaakt;
vraag ajb hoe dit mogelijk is en laat het mij weten als hier een logische verklaring voor is.’

Op deze pagina
 verwerk ik alle zaken
die besproken zijn
in de Podcast.

Klik hieronder op
de verschillende links om
deze informatie te bekijken!

WOB Verzoek Structuurvisie 2025

Klik op deze link voor mijn WOB-verzoek aan de Gemeente Schagen d.d. 18 januari 2022.

WOB Verzoek Zuiderweg

Klik op deze link voor mijn WOB-verzoek aan de Gemeente Schagen d.d. 18 januari 2022.

WOB Verzoek Zuidelijke Omleiding

Klik op deze link voor mijn WOB-verzoek aan de Gemeente Schagen d.d. 18 januari 2022.

Antwoord Gemeente Schagen op bovenstaande WOB Verzoeken

Klik op deze link voor het antwoord van de Gemeente Schagen op mijn WOB-verzoek d.d. 2 augustus 2022.

Klik op deze link voor de bijlage op bovenstaand antwoord.

Er is vanaf februari 2011 (tot datum antwoord Gemeente Schagen op mijn WOB verzoeken zijnde 2 augustus 2022)
dus helemaal niets met de Structuurvisie 2025 gedaan;
– nooit als agendapunt op een (Raads-)vergadering gestaan.
– niet op regelmatige basis ‘bewaakt’ (het betreft hier een strategische VISIE!document.
– niet als input gediend voor overleg met grondeigenaren, Provincie Noord Holland, Pro Rail, buurgemeente Hollands Kroon
   (‘eigenaar wegen en grond oostzijde spoorwegovergang Muggenburg Zuid), BPD, inwoners Gemeente Schagen enz. enz.

Ken of ben jij iemand die vanaf februari 2011 in het College van B&W dan wel de Gemeenteraad van de Gemeente Schagen heeft gezeten dan wel daar nog steeds daar onderdeel van uitmaakt;
vraag hoe dit mogelijk is en laat het mij ajb weten als hier een logische verklaring voor is.

Tijdslijn

Direct na de eerste berichten, en het groeien van mijn verbazing, ben ik gestart met het opstellen van mijn tijdslijn.

Deze gebruik ik nu als leidraad om alle belangrijke zaken in de Podcast voor het voetlicht te krijgen.
Hierbij moet ik keuzes maken waardoor er in deze grafische weergave nog veel meer, gedetailleerdere, informatie is opgenomen.

De werking van de tijdslijn staat linksonder in het scherm opgenomen.

Webwinkel Prioritijd! (Hardcopy en E-Book)

Via deze link kom je uit in de webwinkel.

Meer informatie over het boek zelf vindt je op www.prioritijd.nl