Aflevering 6 : Verkeerstellingen of verkeerde tellingen?

‘Ruim 900 nieuwe woningen op 1 vierkante kilometer
zonder nieuwe, goede ontsluitingswegen
op basis van verkeerstellingen uit, coronajaar!, 2020!?
in Schagen kan dit!’

 

Blijven tellen!

In onderstaande ‘shownotes’
 verwerk ik alle zaken
die besproken zijn
in de Podcast.

Klik hieronder op
de verschillende links om
deze informatie te bekijken!

 Als je op 1 van de 2 startknoppen hierboven klikt hoor je deze aflevering.

 

Natuurlijk kun je deze Podcast ook beluisteren in jouw favoriete Podcast speler!

 

Doe een zoekopdracht naar ‘De Schande van Schagen’ en abonneer je op de Podcast.

 

Hieronder vindt je de grootste aanbieders die je direct
naar mijn podcast brengt als je op het desbetreffende logo klikt.

 

Verkeerde telling?

Klik op deze link voor het nieuwsbericht op de website van ‘Flessenpost uit Schagen’.

Op deze link voor de zienswijze van Muggenburg in Verzet.

Op deze link voor de ‘feiten’ (laten wij die aanhouden!) vanuit onze Gemeente.

ProRail wijst op onveiligheid Muggenburg Zuid

Klik op deze link voor dit nieuwsbericht’op Noordkop Centraal.
In de eerste aflevering (‘Bonkelaarsdijk’) haal ik dit aan met daarbij beelden vanuit een ‘verhelderende video’!

Mijn zienswijze Muggenburg Zuid

Via deze link kun je mijn zienswijze MBZ lezen.
Let wel; dit is weer een andere zienswijze dan degene waarover ik spreek in deze (6e) aflevering.
Die gaat over de Omgevingsvisie 2040.

Er is nog geen antwoord, dan wel beantwoordingstermijn verzonden v.w.b. de Zienswijzen die zijn ingediend i.r.t. Muggenburg Zuid.

 

Handout uitgedeeld op de informatieavond Zuiderweg

Klik op deze link voor de handout zoals deze uitgedeeld werd op de informatieavond op 14 december.
Het is duidelijk dat dit geen recente data is.
Mijn vragen hierover heb ik verwerkt in mijn Zienswijze ingediend in februari 2024.

WOB Verzoeken Ronald van de Buld als basis van ‘De Schande van Schagen’

Kijk op deze pagina voor de onderbouwing van mijn uitspraak ‘De Schande van Schagen’.

Je leest hier over mijn verzoeken over ‘De Structuurvisie 2025’, ‘De Zuidelijke Omleiding’ en ‘De Zuiderweg’.

Vanuit het antwoord van de Gemeente Schagen blijkt dat er helemaal niets met de Structuurvisie 2025 is gebeurd wat daardoor ook geldt voor de Zuiderweg en de Zuidelijke Omleiding.

Tijdslijn

Direct na de eerste berichten, en het groeien van mijn verbazing, ben ik gestart met het opstellen van mijn tijdslijn.

Deze gebruik ik nu als leidraad om alle belangrijke zaken in de Podcast voor het voetlicht te krijgen.
Hierbij moet ik keuzes maken waardoor er in deze grafische weergave nog veel meer, gedetailleerdere, informatie is opgenomen.

De werking van de tijdslijn staat linksonder in het scherm opgenomen.

Webwinkel Prioritijd! (Hardcopy en E-Book)

Via deze link kom je uit in de webwinkel.

Meer informatie over het boek zelf vindt je op www.prioritijd.nl